1 Template: Default + solid overlay + animacja wejścia


możemy w podobny sposób przedstawić np formy szkoleń (zdjęcia sam wybieram i dodaję, ale to szybko idzie)